ไทยเที่ยวไทย


รับสมัครงาน โดย บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัดรับสมัครงาน


 คุณสมบัติ

ตำแหน่ง IT Project Coordinato 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี/ โท ด้าน IT
- มีประสบการณ์ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- สามารถพัฒนา Mobile Application ทั้งระบบ IOS และ Android ได้
- ผ่านงานออกแบบระบบและ implement mobile application ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- เข้าใจขบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์
- มีประสบการณ์การวางระบบบน Cloud จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นที่ปรึกษาและสนันสนุนผู้บริหารในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
- บริหารโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามความต้องการและกรอบเวลา
- จัดหาบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์
- จัดหาบริษัทเพื่อติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และระบบความปลอดภัย
- จัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์
- มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
T. 02-307-8555 # 5000
www.thaiteawthaiplaza.com
Email: pkexhibition@yahoo.com

สนใจกรอกข้อมูลด้านล่างพร้อมแนบรูปถ่าย
ติดต่อฝ่ายบุคคล ได้ที่ 02-307-8555 ต่อ 5207 (คุณขวัญ)

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD