ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง

Responsive image

ไฟเขียวมาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองรอง ชี้นำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษี 15,000 บาท มีผล 1 ม.ค.-31 ธ.ค.61
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง นำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2561
สำหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองรอง นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าทัวร์ ค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว โดยใช้หลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงิน โดยไม่ต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ จากร้านค้าและสถานประกอบการการท่องเที่ยวในเมืองรองมาใช้ได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวกระจายสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการกระจายรายได้ไปสู่ชนบท สำหรับ เมืองรองใน 55 จังหวัด เช่น นครศรีธรรมราช ตรัง เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พิษณุโลก อุบลราชธานี หนองคาย เลย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ราชบุรี จันทบุรี นราธิวาส ยะลาและปัตตานี
ด้านนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในจำนวน 55 จังหวัดที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยว เนื่องจากยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไม่มาก จึงต้องการกระตุ้นทั้งการจัดสัมมนาและท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากบุคคลธรรมดาจะนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้แล้ว นิติบุคคลก็สามารถนำไปลดหย่อนได้

ข่าวที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 26 ธันวาคม 2560

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD