Free WiFi @งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46

Responsive image

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46 ร่วมกับ Kirz ให้บริการ Free WiFi 2 ชั่วโมง/วัน ง่ายๆ เพียงเลือกสัญญาณ Kirz ภายในงาน ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD