ชวนเที่ยว 55 เมืองรองทั่วไทย

Responsive image

งานไทยเที่ยวไทยเที่ยว ครั้งที่ 47 ชวนเที่ยวเมืองรอง โดยมาตรการที่รัฐบาลจะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองทั้ง 55 จังหวัดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยก็คือ เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเหล่านั้น ก็จะสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ค่าร่วมกิจกรรมในชุมชน ค่าบริการแพ็คเกจนำเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ มาลดหย่อนภาษีตลอดทั้งปี 2561 ได้เป็นเงินจำนวน 15,000 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับบริษัทห้างร้านที่นำพนักงานไปประชุมสัมมนา เข้าไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคม ก็ยังสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมสนับสนุนมาตรฐานไทยเที่ยวไทยดังกล่าว พบกับแพ็คเกจท่องเที่ยวเมืองรองจำนวนมากหลายบูธได้ที่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561 ณ ไบเทค บางนา

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD