ไทยเที่ยวไทย

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดแสดงสินค้าจังหวัดสงขลา

Responsive image

ดร.กฤตย์ พัตรปาล (คนซ้ายที่ 2) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานไทยเที่ยวไทย ได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดงานแสดงสินค้าอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้รับความสนใจเข้าฟังจากผู้ประกอบการธุรกิจจัดงานอีเว้นท์จังหวัดสงขลาจำนวนมาก ในวันที่ 2 ต.ค.ที่ศูนย์ประชุม ICC Hat Yai ผ่านมา

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD