ไทยเที่ยวไทย

สถานีต่อไปของนักท่องเที่ยว ไบเทค บางนา

Responsive image

สะดวก รวดเร็ว ประหยัด มางานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51 แนะนำให้บริการรถไฟฟ้า BTS ขึ้นลงสถานีบางนา แล้วพบกัน 27 - 30 มิ.ย. 62 10.00 – 21.00 น. ไบเทค บางนา

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD