ไทยเที่ยวไทย

พี.เค. สร้างห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนรังงามวิทยา

Responsive image

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริจาคทรัพย์จำนวน 198,566 จัดสร้างห้องน้ำเพื่อน้อง พร้อมอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับนายอำเภอรังงาม และผู้อำนวยการโรงเรียนรังงามวิทยา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ พร้อมกันนั้น ยังร่วมกับทหารพัฒนา กองพัน สร.22 ค่ายสุรนารี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ภายในพื้นที่โรงเรียน

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD