ไทยเที่ยวไทย

สสปน.จัดสัมมนาใกล้กรุง สมุทรปราการ

Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สมาคมการบริหารบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดสัมมนาใกล้กรุง โดยนำเสนอ ต.บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ เป็นโมเดลต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจากนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธาน

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD