ไทยเที่ยวไทย

พี.เค. เอ็กซิบิชั่น ร่วมกิจกรรม Domestic Fam Trip

Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. (TCEB) ร่วมกับ BIZ CLUB จัดกิจกรรม Domestic Fam Trip โครงการสร้างการรับรู้สินค้าและบริการไมซ์ ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ ที่ผ่านมา มีผู้บริหารธุรกิจและนักพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ (HRD) จากหลายองค์กรชั้นนำร่วมคณะ พบปะผู้ขายสินค้าและบริการจากชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ จำนวนมาก กิจกรรมตลอด 3 วันบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD