ไทยเที่ยวไทย

บริการจุดจอดรถชมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 53

Responsive image

แจ้งสถานที่จอดรถชมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 53 รอบอาคารแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7 – 10 พ.ย.นี้ เวลา 10.00-21.00 น. ฮอลล์ 7 - 8

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD