ไทยเที่ยวไทย

ห้องน้ำเพื่อน้อง

Responsive image

ดร.กฤตย์ พัตรปาล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทำพิธีมอบห้องน้ำให้แก่รองผู้อำนวยการศึกษา เขต 2 จ.ชัยภูมิ เพื่อสุขอนามัยที่ดีให้กับครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ


Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD